Освітньо-професійні програми

  1. ОПП Бакалавр 2019
  2. ОПП Магістр 2019

Програма екзамену з іноземної мови за ОПП "Магістр"