Збірник наукових праць
ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ

Проблеми інформатизації та управління книга

Збiрник присвячено актуальним проблемам побудови високопродуктивних обчислювальних систем та мереж, рiшення задач оптимiзацiї управлiння технiчними системами, моделювання процесiв обробки iформацiї, оперативного планування технiчного обслуговування авiацiйних систем.

Розрахований на наукових працiвникiв та фахiвцiв, якi займаються питаннями створення, дослiдження та використання комп'ютеризованих, органiзацiйно-технiчних, технiчних iнформацiйних систем.

Редакційна колегія збірника наукових праць
«Проблеми інформатизації та управління»

 • Жуков І.А., д-р техн. наук, проф., заслужений винахідник України (головний редактор)
 • Віноградов М.А., д-р техн. наук, проф. (заступник головного редактора)
 • Журавель Н.В. (відповідальний секретар)
 • Азаров О.Д., д-р техн. наук, проф., заслужений працівник освіти України 
 • Денисюк В.П., д-р фіз.-мат. наук, проф. 
 • Євдокімов В.Ф., д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НАН України, заслужений діяч науки і техніки України 
 • Зіатдінов Ю.К., д-р техн. наук, проф. заслужений працівник освіти України
 • Корченко О.Г., д.т.н., професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
 • Куц Ю.М., д-р техн. наук, проф. 
 • Литвиненко О.Є., д-р техн. наук, проф. 
 • Луцький Г.М., д-р техн. наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України 
 • Мінаєв Ю.М., д-р техн. наук, проф. 
 • Палагін О.В., д-р техн. наук, проф., академік НАН України 
 • Пономаренко Л.А., д-р техн. наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України 
 • Стасюк О.І., д-р техн. наук, проф., лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки 
 • Тарасенко В.П., д-р техн. наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України 
 • Харченко В.С., д-р техн. наук, проф., заслужений винахідник України
 • Юдін О.К., д.т.н., професор, чл.-кор. Академії Зв'язку України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Контактна інформація:
Журавель Наталія Вікторівна – відповідальний секретар
03680, м. Київ, пр-т Космонавта Комарова, 1,
корпус 5, кім. 116,
тел. (38-044) 406-76-78.
E-mail: sbornik.piu@gmail.com

Правила представлення і оформлення публікацій

Розповсюдження збірника

Архіви видань
(2013)

(2014)

(2015)

(2016)