Антонов Володимир Костянтинович

Народився 23.12.1950 в Києві. Закінчив в 1973 році Київський інститут інженерів цивільної авіації з червоним дипломом. Одержав спеціальність автоматизовані системи управління, кваліфікація - інженер-електрик. Тривалий час працював в науково-дослідній лабораторії за напрямком моделювання систем управління літальними апаратами. Займався задачами стабілізації і траекторного управління, зокрема задачею обчислення оптимальних за паливним і економічними критеріями профілів польоту в вертикальній площині, а також дослідженням алгоритмів системи оптимізації режимів польоту, а також економічним обгрунтуванням введення нової сітки вертикального ешелонування в СРСР. В 1984 році захистив кандидатську дисертацію.

При роботі над докторською дисертацією, що захистив у 2013 році, одержав такі нові результати, що розповсюджують концепцію якості перехідних процесів А.М. Льотова на задачі аналітичного конструювання регуляторів. Концепцію якості перехідних процесів поширив на методи параметричної адаптивної ідентифікації. Запропонував функціонали із кратними інтегралами, що містять не тільки функцію Белмана, а і її похідні за часом. У напрямку структурної ідентифікації застосував диференційні рівняння із показниками диференціювання, що неперервно змінюються в процесі пошуку – на підставі нового оператора дробового диференціювання. Є автором трьох компоновок літальних апаратів.

Під його керівництвом захистились 3 кандидати технічних наук.