Краковський Володимир Якович

Краковський Володимир Якович, доцент кафедри Комп’ютерних систем та мереж, народився 17 липня 1939 року в місті Миколаїві. В 1967 закінчив Північно-західний заочний політехнічний інститут (Ленінград) по спеціальності "Автоматика та телемеханіка".

Захистив дисертацію на тему "Розробка та дослідження спеціалізованих обчислювальних пристроїв для ковзного аналізу спектра електрічних сигналів" в 1980 році в Інституті кібернетиці. Потім працював молодшим науковим співробітником, керівником групи та старшим науковим співробітником.

З 1986 по 2003 рік працював також за сумісництвом в НАУ асистентом, ст. викладачем та доцентом. В 2003 році перейшов в НАУ на постійну роботу. Має 77 наукових робіт, серед яких 28 винаходів, патент України на корисну модель та 10 навчально-методичних праць (серед яких 6 навчальних посібників, 5 з яких англійською мовою, 1 посібник з грифом МОН). Сфера наукових інтересів: обробка сигналів та обчислювальна техніка.

Викладає англійською мовою такі дисципліни: Прикладна теорія цифрових автоматів, Комп’ютерне моделювання, Цифрові ЕОМ, Мікропроцесорні системи та Спеціалізовані архитектури ЕОМ (останю також і россійською мовою).