Надточій Василь Іванович

Народився в 1953 році. Закінчив КІІЦА за спеціальністю "Автоматизовані системи управління". Почав трудову діяльність на посаді інженера науково-дослідної лабораторії КІІЦА. В 1977 р. перейшов на викладацьку роботу. Працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри Автоматизованих систем управління повітряним рухом. Докторант. З 2006 року – доцент кафедри комп’ютерних мультиме-дійних технологій НАУ. З 2007 року працює на посаді доцента кафедри КСМ.

Захистив кандидатську дисертацію в 1988 р. на тему "Методы и средства оценки пропускной способности секторов РЦ УВД с учетом человеческого фактора". Кандидат технічних наук. Доцент КІІЦА. з 1992 р.

Розробляє та впроваджує нові форми дистанційного навчання. Організував створення системи навчання і тестування по дисциплінам англомовного проекту. В рамках розробки і впровадження нових форм, методів і технологій навчання виконано технічну підготовку сервера дистанційної освіти. Має 39 наукових праць, 9 навчально-методичних робіт. Бере участь у науково-дослідних роботах по тематиці кафедральної науки, організації міжнародної науково-технічної конференції "Комп’ютерні системи та мережні технології".

Секретар вченої ради факультету комп’ютерних систем, куратор студентів 405 академічної групи.

Викладає дисципліни англомовного проекту: "Комп’ютерні мережі", "Основи автоматизованого проектування засобів обчислювальної техніки", "Основи наукових досліджень", "Інтелектуальні системи".

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти України.