Печурiн Микола Капiтонович

професор кафедри, д.т.н., професор, відповідальний за виконання кафедральної НДР