Проценко Микола Михайлович

Народився в м. Каневі Черкаської області 1 січня 1952 року.

Середню освіту здобув у Канівській середній школі №1. У 1969 році поступив на факультет автоматики і обчислювальної техніки Київського інституту інженерів цивільної авіації, який закінчив з відзнакою у 1974 році за фахом автоматизовані системи управління.

Працював на посадах інженера і старшого інженера, а також асистента кафедри технічної кібернетики КІІЦА.

У 1978 році перейшов на роботу до Українського науково-дослідного інституту науково-технічної інформації, а з 1986 року працював в Інституті проблем моделювання АН УРСР. Після закінчення аспірантури ІПМЕ АН УРСР захистив кандидатську дисертацію. Працював над питаннями розробки обчислювальних моделей руху рідини і газу в трубопровідних системах.

У 1994 році поступив на роботу до Українського державного університету харчових технологій, на кафедру інформатики, де отримав у 1995 році наукове звання доцент. З 1997 році працював в Європейському університеті фінансів, менеджменту і бізнесу.

З 2005 року працює на кафедрі обчислювальної техніки (комп’ютерних систем та мереж) на посаді доцента.

Приймає участь в наукових дослідженнях кафедри, науковий напрям – комп’ютерна інженерія. Має понад 30 наукових і методичних праць.

Викладає дисципліни мережі ЕОМ, комп’ютерні мережі і телекомунікації.