Пушкiн Юрiй Олександрович

Народився 23 листопада 1946 року в місті Києві.

З 1965 по 1970 роки навчався на факультеті автоматики та обчислювальної техніки КІЩА і отримав кваліфікацію інженера-електрика із спеціальності «Електронні обчислювальні машини».

Після закінчення ВУЗу працював в обчислювальному центрі (ОЦ) КІЩА на посадах інженера, провідного інженера, начальника ЕОМ.

У період з 1975 по 1992 роки двічі підвищував кваліфікацію з обчислювальної техніки на факультеті керівних працівників Київської філії Московського інституту Мін приладу СРСР.

Безпосередньо приймав участь у введенні в експлуатацію ЕОМ ЄС-1033, ЄС-1040, М-222, АСВТ М-4030, перших комп’ютерних класів університету на базі ПК ЄС-1840, ЄС-1841, ЄС-1842, ІВМ РС.

Був начальником комплексу АСВТ М-4030, а згодом відповідальним за технічну експлуатацію персональних ЕОМ.

Надалі працював на посаді начальника відділу Центра інформатизації інформаційно-аналітичного управління (ІАУ НАУ), згодом начальником відділу Центра комп'ютерних мереж (ЦКМ НАУ).

Паралельно з основною роботою, на протязі багатьох років, працював асистентом кафедри обчислювальної техніки НАУ (ОТ НАУ). Проводив різноманітні види навчальних занять з дисциплін: «Обладнання ОЦ», «Основи обчислювальної техніки», «Технічна експлуатація та ремонт ЕОМ», «Периферійні пристрої».

На даний час займає посаду старшого викладача кафедри комп'ютерних систем та мереж ФКС НАУ.

Пушкін Ю.О. є співавтором багатьох навчально-методичних видань, має подяки і грамоти ректора, нагороджений медаллю "За сумлінну працю" та грамотою "75 років заснування НАУ".