Лабораторія комп’ютерних мереж

У цій лабораторії проводяться практичні заняття з дисциплін, пов'язаних з провідними і безпроводовими комп'ютерними мережами і телекомунікаційними технологіями. Студенти одержують безпосередній доступ до сучасного мережевого устаткування промислового рівня, можуть тренуватися у створенні мережевих інфраструктур і сервісів на базі ОС Linux і Windows і втілювати в життя свої задумки. Лабораторія містить обладнання компаній Dell і D-Link. У лабораторії проводяться лабораторні роботи та практичні заняття з дисциплін «Комп'ютерні мережі», «Мережі ЕОМ»

 

Лабораторія комп’ютерної електроніки

Спецiалiзована лабораторiя комп'ютерної електронiки була створена в 1994 році проф. Нагорним Л. Я. за підтримкою декана ФАВТ Пяткина Г. С.

Лабораторія укомплектована наступним устаткуванням: двопроменеві осцилографи З1-77; генератори прямокутних імпульсів Г5-63; мілівольтметри В3-38; генератори синусоїдальних коливань Г3-111; персональні комп’ютери.

 

Лабораторія комп’ютерної схемотехніки та мікропроцесорних систем

У лабораторії комп'ютерної схемотехнiки та мiкропроцесорних систем проводяться такі курси:«Комп'ютерна схемотехніка», «Схемотехніка ЕОМ», де студенти вивчають фізичні та логічні принципи побудови електронних схем цифрових елементів і функціональних вузлів та їх використання в пристроях ЕОМ

 

Лабораторія спеціалізованих ЕОМ та мікропроцесорів

У лабораторії проводяться лабораторні роботи з дисципліни “Цифрові електронні обчислювальні машини” та з дисципліни “Авіаційні бортові обчислювальні машини”