1. Освітньо - наукова програма 123 "Комп'ютерна інженерія"

2. Навчальні плани

3. Робочі програми навчальних дисциплін:

4. Силабуси навчальних дисциплін

5. Вступні та кандидатські випробування до аспірантури

6. Каталог дисциплін вільного вибору здобувачами PhD

7. Список аспірантів