Спеціалізована вчена рада Д 26.062.07
 спеціальність 123 "Комп'ютерна інженерія"

*Всі матеріали авторефератів та дисертацій розміщенні на сервері електронного репозитарію Національного Авіаційного Університету http://er.nau.edu.ua/

Список
членів спеціалізованої Вченої ради Д 26.062.07.

ЗВІТ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 26.062.07

 2015-2021 рр.

пор.

ПІБ особи, яка захистила дисертацію, місце роботи, посада

Отриманий

учений ступінь

ПІБ наукового керівника

(консультанта),

місце роботи, посада

Дата захисту,

шифр ради

та назва закладу

Статус особи, що захистила дисертацію

1

МХАМАД ІБРАГІМ АХМАД АЛЬОМАР (ЙОРДАНІЯ)

кандидат технічних наук

кандидат технічних наук, доцент Вишняков Володимир Михайлович, КНУБА, доцент кафедри інформаційних технологій

2015 р.

Д 26.062.07

Національний авіаційний університет

 

2

БАЛАКІН

Сергій В’ячеславович

кандидат технічних наук

доктор технічних наук, професор

Жуков

Ігор

Анатолійович,

завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж Національного авіаційного університету

14.02.2019 р.

Д 26.062.07

Національний авіаційний університет

Здобувач

Національного авіаційного університету

3

ВОДОП’ЯНОВ

Сергій В’ячеславович

кандидат технічних наук

кандидат технічних наук, доцент

Дрововозов Володимир Іванович,

доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж Національного авіаційного університету

14.02.2019 р.

Д 26.062.07

Національний авіаційний університет

Здобувач

Національного авіаційного університету

4

ІНЬ ЧЕНЛЯН

(КИТАЙ)

кандидат технічних наук

кандидат технічних наук, доцент Лазебний Володимир Семенович,

доцент кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

 

25.11.2020 р.

Д 26.062.07

Національний авіаційний університет

Здобувач  Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

5

ЛАДИГІНА

Ольга

Анатоліївна,

викладач кафедри Кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ,

м. Кропивницький

 

кандидат технічних наук

доктор технічних наук, професор Ігнатов Володимир Олексійович

25.11.2020 р.

Д 26.062.07

Національний авіаційний університет

Здобувач

Національного авіаційного університету

6

НАЛИВАЙЧУК

Микола

Васильович,

старший викладач

кафедри  системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

кандидат технічних наук

 

доктор технічних наук, професор Яценко

Віталій Олексійович,  професор кафедри системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

29.04.2021 р.

Д 26.062.07

Національний авіаційний університет

Здобувач  Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відомості про діючі гранти міжнародних та зарубіжних організацій

Список рецензентів