МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
з виконання дипломних робіт (проектів) випускників освітньо – кваліфікаційного рівня
"СПЕЦІАЛІСТ", "МАГІСТР"
напряму 6.050102 "Комп’ютерна інженерія" спеціальності 
7/8.05010201 "Комп’ютерні системи та мережі"

Дипломна робота (проект) спеціаліста повинна бути самостійним та логічно завершеним теоретичним або експериментальним дослідженням, пов'язаним з вирішенням певного науково-практичного завдання, або технічним, економічним та іншим проектом, присвяченим вирішенню проектно-конструкторського або технологічного завдання, відповідно до даної спеціальності (спеціалізації). При цьому дипломна робота, на відміну від проекту, який має характер дослідно- конструкторської роботи, повинна мати науково-дослідну спрямованість і бути пов'язана з вирішенням науково-виробничих завдань.

Дипломна робота спеціаліста денної форми навчання виконується у 10 семестрі на базі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціаліста.

Рекомендований обсяг дипломної роботи(проекту): 

  • пояснювальна записка — 90 -100 сторінок тексту, за винятком додатків;
  • обов'язковий ілюстративний матеріал – слайди, виконані у MS PowerPoint.

Методичні рекомендації

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел:

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
до виконання дипломних проектів
для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “БАКАЛАВР”
напряму підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”

Методичні рекомендації містять вимоги до змісту диплом-ного проекту та визначають порядок його виконання, оформлення і захисту. Для студентів четвертого курсу Інституту комп’ютерних інформаційних технологій напряму підготовки 6.050102 “Комп’ю¬терна інженерія”.

Методичні рекомендації

 

НОРМОКОНТРОЛЬ
дипломних робіт та проектів на 2018/2019 навчальний рік

6.050102, 6.050102 (англ.),
7.05010201,
8.05010201,  8.05010201(англ.)

Студенти денної форми навчання:

 Проф. Гузій М.М.

  - магістри

 Доц. Проценко М.М.

 Доц. Малярчук В.О.

 Доц. Краковський В.Я.

  - магістри (англомовний проект)

  - бакалаври

  - бакалаври (англомовний проект)

Студенти ІЗДН:

 Ст. викл. Пушкін Ю.О.

 Доц. Надточій В.І.

  - бакалаври

  - магістри