МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
з виконання дипломних робіт випускників освітнього рівня "МАГІСТР"
напряму 123 "Комп’ютерна інженерія" спеціальності 123.1 "Комп’ютерні системи та мережі"

Дипломна робота повинна мати науково-дослідну спрямованість і бути пов'язана з вирішенням науково-виробничих завдань.

 

Методичні рекомендації

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел:

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
до виконання дипломних проектів
для студентів освітньо рівня “БАКАЛАВР”
напряму підготовки 123.1 “Комп’ютерна інженерія”

Методичні рекомендації містять вимоги до змісту диплом-ного проекту та визначають порядок його виконання, оформлення і захисту. Для студентів четвертого курсу ФККПІ напряму підготовки 123.1 “Комп’ю¬терна інженерія”.

Методичні рекомендації

Приклади офрмлення >>завантажити<<

 

НОРМОКОНТРОЛЬ
дипломних робіт та проектів на 2020/2021 навчальний рік

 

Студенти денної форми навчання:

 Доцент Малярчук В.О.

 Доцент Надточій В.І.

 Ст. викладач Журавель С.В.

Ст. викладач Фоміна Н.Б.

  - магістри

  - магістри (англомовний проект)

  - бакалаври

  - бакалаври (англомовний проект)

Студенти заочнох форми навчання:

 Ст. викладач Журавель С.В.

 Доцент Андрєєв В.І. 

  - бакалаври

  - магістри