Наказ №249 та Методичні рекомендації до розроблення і оформлення РПНД (2021)

ОПП БАКАЛАВР (14.04.2021)

Робочий навчальний план бакалаври денна (21.05.2021)

Робочий навчальний план бакалаври заочна (2021)

Приклад оформлення робочої програми навчальної дисципліни (2021)

Силабус навчальної дисципліни (2021)