ОПП «Компютерні системи та мережі»
Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»
Спеціальність: 123 «Комп’ютерна інженерія»
ОС «Бакалавр»

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки:
1.1 Історія української державності та культури (завантажити)
1.2 Ділова українська мова (завантажити)
1.3 Фахова іноземна мова (завантажити)
1.4 Філософія (завантажити)
1.5 Фізичне виховання та самовдосконалення (завантажити)

2.1. Цикл професійної підготовки:
2.1.1 Вища математика (завантажити)
2.1.2 Фізика (завантажити)
2.1.3 Комп'ютерна логіка (завантажити)
2.1.6 Комп'ютерна електроніка (завантажити)
2.1.7 Комп'ютерна схемотехніка (завантажити)
2.1.11 Архітектура комп'ютерів (завантажити)
2.1.12 Комп'ютерні системи (завантажити)
2.1.13 Комп'ютерні мережі (завантажити)
2.1.15 Основи економічної кібернетики (завантажити)
2.1.16 Теорія цифрових автоматів (завантажити)
2.1.17 Телекомунікаційні технології передачі даних (завантажити)
2.1.18 Інформаційні системи та структури даних (завантажити)
2.1.19 Об'єктно-орієнтоване програмування (завантажити)
2.1.20 Паралельні та розподілені обчислення (завантажити)
2.1.21 Адміністрування комп'ютерних мереж (завантажити)

3. Цикл дисциплін вільного вибору студента:
3.1 Теорія електричних і магнітних кіл (завантажити)
3.2 Фахова англійська мова (завантажити)
3.4 Англійська мова професійного спрямування (завантажити)
3.5 Комп'ютерна мікроелектроніка (завантажити)
3.6 Основи наноелктроніки (завантажити)
3.7 Мікропроцесорні системи та мікроконтролери (завантажити)
3.9 Інформаційна безпека комп'ютерних систем та мереж (завантажити)
3.10 Спеціалізовані архітектури комп'ютерів (завантажити)
3.15 Периферійни пристрої (завантажити)