КАТАЛОГ

рекомендованих та альтернативних дисциплін (2021-2022 навчальний рік)

ОПП «БАКАЛАВР» (перший рівень) «Комп’ютерні системи та мережі»

галузь знань 12 «Інформаційні технології»

спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»

випускова кафедра – кафедра комп’ютерних систем та мереж

  1. Блок рекомендованих вибіркових дисциплін

№ п/п

Дисципліна

Фахова / не фахова

Курс

Семестр

1

Теорія електричних та магнітних кіл (завантажити силабус)

ф

2

3

2

Фахова англійська мова (завантажити силабус)

ф

2

3

3

Правові засади комп'ютерної інженерії

нф

2

3

4

Комп'ютерна мікроелектроніка (завантажити силабус)

ф

2

4

5

Англійська мова професійного спрямування (завантажити силабус)

ф

2

4

6

Основи наноелектроніки (завантажити силабус)

ф

3

5

7

Мікропроцесорні системи та мікроконтролери (завантажити силабус)

ф

3

5

8

Екологія

нф

3

5

9

Інформаційна безпека комп’ютерних систем та мереж (завантажити силабус)

ф

3

6

10

Спеціалізовані архітектури комп'ютерів (завантажити силабус)

ф

3

6

 

  1. Блок альтернативних вибіркових дисциплін

№ п/п

Дисципліна

Фахова / не фахова

Курс

Семестр

1

Теоретичні основи електротехніки

ф

2

3

2

Німецька мова

ф

2

3

3

Авторське право

нф

2

3

4

Мікроелектронні комп'ютерні компоненти

ф

2

4

5

Іспанська мова

ф

2

4

6

Пристрої мікропроцесорної техніки

ф

3

5

7

Теоретичні засади наноелектроніки

ф

3

5

8

Екологія авіаційного транспорту

нф

3

5

9

Захист інформації у комп’ютерних системах та мережах

ф

3

6

10

Архітектура спеціалізованих обчислювальних пристроїв

ф

3

6