КАТАЛОГ

рекомендованих та альтернативних дисциплін (2022-2023 навчальний рік)

ОПП «БАКАЛАВР» (перший рівень) «Комп’ютерні системи та мережі»

галузь знань 12 «Інформаційні технології»

спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»

випускова кафедра – кафедра комп’ютерних систем та мереж

№ п/п

Дисципліна

Фахова / не фахова

Курс

Семестр

1

Теорія електричних та магнітних кіл (завантажити силабус)

ф

2

3

2

Фахова англійська мова (завантажити силабус)

ф

2

3

3

Правові засади комп'ютерної інженерії

нф

2

3

4

Комп'ютерна мікроелектроніка (завантажити силабус)

ф

2

4

5

Англійська мова професійного спрямування (завантажити силабус)

ф

2

4

6

Основи наноелектроніки (завантажити силабус)

ф

3

5

7

Мікропроцесорні системи та мікроконтролери (завантажити силабус)

ф

3

5

8

Екологія

нф

3

5

9

Інформаційна безпека комп’ютерних систем та мереж (завантажити силабус)

ф

3

6

10

Спеціалізовані архітектури комп'ютерів (завантажити силабус)

ф

3

6

11

Авіаційні бортові комп'ютерні системи та мережі

ф

4

7

12

Основи охорони праці

нф

4

7

13

Експлуатація комп'ютерних систем

ф

4

7

14

Моделювання комп'ютерних систем

ф

4

8

15

Периферійні пристрої

ф

4

8

 

  1. Блок альтернативних вибіркових дисциплін

№ п/п

Дисципліна

Фахова / не фахова

Курс

Семестр

1

Теоретичні основи електротехніки

ф

2

3

2

Німецька мова

ф

2

3

3

Авторське право

нф

2

3

4

Мікроелектронні комп'ютерні компоненти

ф

2

4

5

Іспанська мова

ф

2

4

6

Пристрої мікропроцесорної техніки

ф

3

5

7

Теоретичні засади наноелектроніки

ф

3

5

8

Екологія авіаційного транспорту

нф

3

5

9

Захист інформації у комп’ютерних системах та мережах

ф

3

6