Наказ №249 та Методичні рекомендації до розроблення і оформлення РПНД (2021)

ОПП БАКАЛАВР (14.04.2021)

Робочий навчальний план бакалаври денна (21.05.2021)

Робочий навчальний план бакалаври заочна (2021)

Приклад оформлення робочої програми навчальної дисципліни (2021)

Силабус навчальної дисципліни (2021)

ОНП 123 "Комп'ютерна інженерія" - в розділі наука