КАТАЛОГ

 рекомендованих вибіркових дисциплін та альтернативних вибіркових дисциплін другого рівня ОПП магістрів КСМ 123,
спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія», галузь знань 12 «Інформаційні технології»,
випускова кафедра комп’ютерних систем та мереж для студентів 1-го курсу магістерської підготовки 2021/2022 н.р.

3.1. Каталог 1. Блок рекомендованих вибіркових дисциплін (фахові)

 Код дисц. 

 Назва дисц., викладач

  Силабус (стисла характеристика): основний програмний результат згідно з ОПП, обсяг, семестр, звітування   

3.1.1

 Кіберфізичні системи (Антонов В.К.)

 Знання методів побудови та дослідження моделей кіберфізичних систем, вміння застосовувати загальні підходи пізнання, методи математики, природничих та  інженерних наук до розв’язання задачі побудови кіберфізичних систем, зокрема в авіаційній сфері; 4 кред., 1 сем., д/з

3.1.2

 Дослідження технологій створення WEB-орієнтованих додатків (Гузій М.М.)

 Знання методів побудови та дослідження технологій створення WEB-орієнтованих додатків, вміння користуватися відповідним програмним інструментарієм, навички  розв’язання конкретних задач на прикладах застосувань в авіаційній галузі; 4 кред., 1 сем., д/з (завантажити)

3.1.3

 Високопродуктивні, захищені та надійні комп'ютерні мережі, системи та компоненти (Дрововозов В.І.)

 Знання методів побудови та дослідження високопродуктивних, захищених та надійних комп'ютерних мереж, систем та компонентів, вміння користуватися відповідним інструментарієм, навички розв’язання конкретних задач на прикладах застосувань в авіаційній галузі; 4 кред., 1 сем., д/з (завантажити)

3.1.4

 Програмно-алгоритмічне забезпечення проектування спеціалізованих систем літальних апаратів (каф 47)    

Знання методів побудови програмно-алгоритмічне забезпечення проектування спеціалізованих систем літальних апаратів, вміння користуватися відповідним інструментарієм, навички розв’язання конкретних задач; 4 кред., 2 сем., д/з

3.1.5

 Проєктний аналіз комп'ютерних мереж, систем та компонентів (Гільгурт С.Я.)

Знання методів проєктного аналізу комп'ютерних мереж, систем та компонентів, вміння розробляти і реалізовувати проекти у сфері комп’ютерної інженерії з урахуванням інженерних, соціальних, економічних, правових та інших аспектів, навички розв’язання конкретних задач на прикладах застосувань в авіаційній галузі; 4 кред., 2 сем., д/з

3.1.6

 Інтелектуальний аналіз даних та глибинне машинне навчання (Гузій М.М.)

Знання методів інтелектуального аналізу даних та глибинного машинного навчання, вміння користуватися відповідним інструментарієм, навички розв’язання конкретних задач на прикладах застосувань в авіаційній галузі; 4 кред., 2 сем., д/з

 

3.2 Каталог 2. Блок альтернативних вибіркових дисциплін (фахові)

Код  дисц. 

 Назва дисц., викладач

  Силабус (стисла характеристика): основний програмний результат згідно з ОПП, обсяг, семестр, звітування   

3.2.1

 Комп'ютерні системи БПЛА (Антонов В.К.)

 Знання методів побудови та дослідження комп’ютерних систем безпілотних літальних апаратів, вміння користуватися відповідним інструментарієм, навички розв’язання конкретних  задач; 4 кред., 1 сем., д/з

3.2.2

 Проектування захищених комп'ютерних систем  та мереж (Гамаюн В.П.)  

 Знання методів проектування захищених комп'ютерних систем та мереж, вміння користуватися відповідним інструментарієм, навички розв’язання конкретних задач на прикладі  комп’ютерних систем безпілотних літальних апаратів; 4 кред., 1 сем., д/з

3.2.3

 Нейронні мережі та генетичні алгоритми (Гузій  М.М.)

 Знання інструментарія нейронних мереж та генетичних алгоритмів для побудови та дослідження об’єктів комп’ютерної інженерії, вміння ним користуватися, навички розв’язання  конкретних задач авіаційної сфери; 4 кред., 1 сем., д/з

3.2.4

 Інтернет речей (Антонов В.К.)

 Знання методів побудови та дослідження моделей Інтернету речей, вміння будувати та досліджувати моделі Інтернету речей, оцінювати їх адекватність, визначати межі  застосовності, навички розв’язання конкретних задач на прикладі авіаційної сфери; 4 кред., 2 сем., д/з

3.2.5

 Інформаційні технології мобільних  комп’ютерних систем (Гузій М.М.)

 Знання інформаційних технологій мобільних комп’ютерних систем, вміння користуватися відповідним інструментарієм, навички розв’язання конкретних задач; 4 кред., 2 сем., д/з

3.2.6

 Високонадійні комп'ютерні мережі (Дрововозов  В.І.)

 Знання методів побудови та дослідження високонадійних комп'ютерних мереж, вміння вирішувати задачі аналізу та синтезу комп’ютерних систем та мереж, користуючись  відповідним інструментарієм, навички розв’язання конкретних задач на прикладах застосувань в авіаційній галузі; 4 кред., 2 сем., д/з (завантажити)