КАТАЛОГ

 рекомендованих вибіркових дисциплін та альтернативних вибіркових дисциплін другого рівня ОПП магістрів КСМ 123,
спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія», галузь знань 12 «Інформаційні технології»,
випускова кафедра комп’ютерних систем та мереж для студентів 1-го курсу магістерської підготовки 2022/2023 н.р.

3.1. Каталог 1. Блок рекомендованих вибіркових дисциплін

 Код дисц. 

 Назва дисц., викладач

  Силабус (стисла характеристика): основний програмний результат згідно з ОПП, обсяг, семестр, звітування   

3.1.1

 Кіберфізичні системи - фах. (Антонов В.К.)

 Знання методів побудови та дослідження моделей кіберфізичних систем, вміння застосовувати загальні підходи пізнання, методи математики, природничих та  інженерних наук до розв’язання задачі побудови кіберфізичних систем, зокрема в авіаційній сфері; 4 кред., 1 сем., д/з (завантажити)

3.1.2

 Дослідження технологій створення WEB-орієнтованих додатків - фах. (Гузій М.М.)

 Знання методів побудови та дослідження технологій створення WEB-орієнтованих додатків, вміння користуватися відповідним програмним інструментарієм, навички  розв’язання конкретних задач на прикладах застосувань в авіаційній галузі; 4 кред., 1 сем., д/з (завантажити)

3.1.3

 Високопродуктивні, захищені та надійні комп'ютерні мережі, системи та компоненти - фах. (Дрововозов В.І.)

 Знання методів побудови та дослідження високопродуктивних, захищених та надійних комп'ютерних мереж, систем та компонентів, вміння користуватися відповідним інструментарієм, навички розв’язання конкретних задач на прикладах застосувань в авіаційній галузі; 4 кред., 1 сем., д/з (завантажити)

3.1.4

 Програмно-алгоритмічне забезпечення проектування спеціалізованих систем літальних апаратів - нефах. (Кірхар Н.В., Ходаков Д.В.)  

Знання методів побудови програмно-алгоритмічне забезпечення проектування спеціалізованих систем літальних апаратів, вміння користуватися відповідним інструментарієм, навички розв’язання конкретних задач; 4 кред., 2 сем., д/з (завантажити)

3.1.5

 Проєктний аналіз комп'ютерних мереж, систем та компонентів - фах. (Гамаюн В.П.)

Знання методів проєктного аналізу комп'ютерних мереж, систем та компонентів, вміння розробляти і реалізовувати проекти у сфері комп’ютерної інженерії з урахуванням інженерних, соціальних, економічних, правових та інших аспектів, навички розв’язання конкретних задач на прикладах застосувань в авіаційній галузі; 4 кред., 2 сем., д/з (завантажити)

3.1.6

 Інтелектуальний аналіз даних та глибинне машинне навчання - фах. (Гузій М.М.)

Знання методів інтелектуального аналізу даних та глибинного машинного навчання, вміння користуватися відповідним інструментарієм, навички розв’язання конкретних задач на прикладах застосувань в авіаційній галузі; 4 кред., 2 сем., д/з (завантажити)

 

3.2 Каталог 2. Блок альтернативних вибіркових дисциплін

Код  дисц. 

 Назва дисц., викладач

  Силабус (стисла характеристика): основний програмний результат згідно з ОПП, обсяг, семестр, звітування   

3.2.1

 Інформаційні технології проєктування спеціалізованих систем літальних апаратів - нефах. (Кірхар Н.В., Ходаков Д.В.)

 Знання методів побудови та дослідження комп’ютерних систем літальних апаратів, вміння користуватися відповідним інструментарієм, навички розв’язання конкретних  задач; 4 кред., 1 сем., д/з

3.2.2

 Проєктування захищених комп'ютерних систем та мереж - фах. (Гамаюн В.П.)  

 Знання методів проектування захищених комп'ютерних систем та мереж, вміння користуватися відповідним інструментарієм, навички розв’язання конкретних задач на прикладі  комп’ютерних систем безпілотних літальних апаратів; 4 кред., 1 сем., д/з (завантажити)

3.2.3

 Нейронні мережі та генетичні алгоритми - фах. (Гузій М.М.)

 Знання інструментарія нейронних мереж та генетичних алгоритмів для побудови та дослідження об’єктів комп’ютерної інженерії, вміння ним користуватися, навички розв’язання  конкретних задач авіаційної сфери; 4 кред., 1 сем., д/з

3.2.4

 Комп'ютерні системи БПЛА - фах. (Антонов В.К.)

 Знання методів побудови та дослідження комп’ютерних систем безпілотних літальних апаратів, вміння користуватися відповідним інструментарієм, навички розв’язання конкретних  задач; 4 кред., 1 сем., д/з (завантаження)

3.2.5

 Інформаційні технології мобільних  комп’ютерних систем - фах. (Гузій М.М.)

 Знання інформаційних технологій мобільних комп’ютерних систем, вміння користуватися відповідним інструментарієм, навички розв’язання конкретних задач; 4 кред., 2 сем., д/з

3.2.6

 Високонадійні комп'ютерні мережі  - фах. (Дрововозов В.І.)

 Знання методів побудови та дослідження високонадійних комп'ютерних мереж, вміння вирішувати задачі аналізу та синтезу комп’ютерних систем та мереж, користуючись  відповідним інструментарієм, навички розв’язання конкретних задач на прикладах застосувань в авіаційній галузі; 4 кред., 2 сем., д/з (завантажити)