НАУ
Кафедра комп'ютерних систем та мереж

Мiнаєв Юрiй Миколайович

Мінаєв Юрій Миколайович народився у 1936 р., 28 липня, з 1944 р. до 1954 навчався у середній школі №9, яку закінчив з медал-лю у 1954 р. З 1954 р. до 1959 р. навчався у Харківському політех-нічному інституті (ім.В.І.Леніна), закінчив інститут з відзнакою, от-римав фах інженер-електрик (електричні мережі, станції і системи). З 1959 р. до 1963 р. працював інженером за направленням у енерго-системі «Дпіпроенерго», Нікопольська дільниця Запорізького управління високовольтних мереж "Дніпроенерго".

З 1964 р. до 1967 р. навчався у аспірантурі Ін-ту електроди-наміки НАН Украіни, захистив дисертацію на тему "Розробка пристроів для вимірювання складових пульсуючого струму високої напруги", з 1968 р. до 1970 р. працював у цьому інституті науковим співробітником.

З 1971 р. до 1980 р. доцент кафедри АСУ Киівського інже-нерно-будівельного інституту, в 1978 р – захистив докторську дисе-ртацію на тему "Моделювання задач оптимізації в АСУ за умов недостовірного математичного опису".

З 1981 працює у Національному авіаційному університеті (КІІЦА, КМУЦА) – зав. Кафедри Програмного забезпечення обчислювальних систем (1981 -1991), з 2004 – професор по кафедрі КСМ.

Напрям наукових досліджень – управління в складних системах за умов невизначеності, інтелектуальні технології та системи, штучний інтелект. Керував та приймав безпосередню участь у наукових дослідження у межах тематики Міністерства цивільної авіаціі, зокрема, НЕЦ АУПР - управління в складних системах за умов невизначеності, в даний час – безпосередній виконавець держбюджетної теми, повязаної з визначенням аномальних станів компютерних мереж за умов невизначеності.

Кількість науково-методичних праць – більше 200

Минаев Юрий Николаевич, Филимонова Оксана Юрьевна, Бенамеур Лиес. МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В НЕЙРОСЕТЕОВМ ЛОГИЧЕСКОМ БАЗИСЕ- М. : Диалог-МИФИ, 2006. – 224 с.

Мінаєв Ю.М., Філімонова О.Ю. Нейронні мережі, навч.пос., вид. НАУ, 2003. – в 3-х част., 252 с.

Минаев Ю.Н., Филимонова О.Ю. Нечеткая математика на основе тензорных моделей неопределенности . Часть 1 – тензор-переменная в системе нечетких множеств ; Часть 2-нечеткая математика в тензорном базисе – Журнал "Электронное моделирование" Ч. 1, Электронное моделирование, № 1, т.30 , 2008. –с.43-59; ч. 2, Электронное моделирование, № 2, т. 30, 2008. – с. 4-21

Minaev Yu.M., Filimonova O.Yu. Fuzzy inferences in the system a tensor-variable- Proc. of „ The Second World Congress "AVIATION IN THE XXI-ST CENTURY' "Safety in Aviation", Kiev, September 19-21, 2005. – PP. 31-37

Минаев Ю.Н., Филимонова О.Ю. Интеллектуальные технологии в системах идентификации и прогнозирования атак на компьютерные сети. - Электронное моделирование, № 6, т.27, 25. – с. 37-51 . ИПМЭ НАН Украины.