Загальна iнформацiя

Навчальна програма
Робоча навчальна програма
Пакет комплексних контрольних робіт
Перелік питань до модульного контролю
Білети модульної контрольної роботи №1
Білети модульної контрольної роботи №2
Посилання на підручники в електронному вигляді
Основна та додаткова лiтература
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ "КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ"

Електронна версія

Укладачі:

д.т.н., професор Жуков Ігор Анатолійович
Навчально-методичнi матерiали
Лабораторний практікум
Методичні вказівки до виконання курсової робіт
ІНСТИТУТ КОМП'ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ   |   КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ