У Національному авіаційному університеті за наказом «Про призначення експертної групи» від 16 грудня 2021 року №2122-Е  з 25 по 27 січня 2022 року Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти  проводиться акредитаційна  експертиза у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія»  освітньої програми «Комп’ютерна інженерія» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти.

Програма он-лайн візиту

Запрошуються усі охочі учасники освітнього процесу

(окрім гаранта освітньої програми «Комп’ютерна інженерія», завідувача випускової кафедри та представників адміністрації університету)

ID 49910 ОП «Комп’ютерна інженерія» Час:  25 січня  2022 р.
16.00–16.40
Підключитися до конференції Zoom
Ідентифікатор конференції: 747 0515 2889
Код доступу: Yp1WP1