НАУ
Кафедра комп'ютерних систем та мереж

15 жовтня на кафедрі комп’ютерних систем та мереж відбувся кафедральний семінар

«АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПЛІС ТА ІНШИХ СУЧАСНИХ

ЕЛЕМЕНТНИХ БАЗ ПРИ СТВОРЕННІ АЕРОКОСМІЧНИХ

СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ»

З доповіддю виступив асистент і аспірант кафедри КСМ Ковальов М.О. При цьому були розглянуті наступні питання:

  • стислий огляд та порівняльний аналіз сучасних елементних баз;
  • еволюція програмованої логіки;
  • сучасний стан ринку ПЛІС;
  • застосування сучасних ПЛІС типу FPGA як перспективної елементної бази;
  • архітектура сучасних ПЛІС на прикладі FPGA фірми Altera та їх застосування для підвищення ефективності при побудові перспективних аерокосмічних систем керування та моделювання реального часу;
  • огляд можливостей сучасних САПР для розробки різних цифрових систем на базі ПЛІС;
  • особливості програмування, корпусної номенклатури, засобів живлення і охолодження, розробки друкованих плат і т.п.
  • зроблені відповідні висновки щодо розглянутого.

На основі доповіді відбулася дискусія та обговорення за активною участю викладачів кафедри КСМ.

На семінарі були присутні наступні викладачі кафедри КСМ: Жуков І.А., Проценко М.М., Мiнаєв Ю.М., Печурiн М.К., Гузiй М.М., Андрєєв В.I., Єфимець В.М., Антонов В.К., Дрововозов В.I., Краковський В.Я., Фоміна Н.Б., Мартинова О.П., Надточій В.І., Лукашенко В.В., Iванкевич О.В., Журавель С.В., Пушкiн Ю.О., Журавель Н.В., Ковальчук А.В., Ковальов М.О.