НАУ
Кафедра комп'ютерних систем та мереж

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерні системи та мережні технології»

В НАУ відбулася ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерні системи та мережні технології»

 28-30 березня 2019 в Національному авіаційному університеті відбулася ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерні системи та мережні технології».

На конференції працювали такі секції: «Комп’ютерні системи та мережі», «Інформаційні технології проектування», «Системи та технології кібербезпеки», на яких були представлені доповіді науковців, молодих учених та студентів. Також було організовано секцію «Мережні інформаційні технології» для учнів-член Малої академії наук України з 14 областей нашої держави

Конференцію відкрив із привітальним словом організатор конференції, д.т.н., професор, заслужений винахідник України, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж ННІКІТ НАУ І.Жуков. Він визначив мету конференції, яка полягає в аналізі і узагальненні нових теоретичних і прикладних результатів в області комп’ютерних систем і безпеки мережних технологій, пошуку пріоритетних напрямів наукових досліджень, розвитку наукової співпраці між навчальними закладами, науковими установами, підприємствами України та зарубіжжя, залученні молодих талановитих учених до наукових досліджень в сфері ІТ-технологій.

На пленарному засіданні з науковою доповіддю виступили: Опанасенко В.М., д.т.н., професор, провідний науковий співробітник відділу мікропроцесорної техніки Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України; Могильний С.Б., к.т.н., доцент, доцент кафедри радіотехнічних пристроїв і систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського»; Чемерис О.А., д.т.н., с.н.с., заступник директора з наукової роботи  Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Пухова НАН України;

Також серед виступів велику увагу привернула доповідь к.т.н., засновника та виконавчого директора  PlatformIO.Org  Кравця І.М.

Конференція є ще однією, не менш важливою і ефективною, площею на якій обговорюються питання аналізу і узагальнення нових теоретичних і прикладних результатів в області комп'ютерних систем і безпеки мережевих технологій, визначення пріоритетних напрямків наукових досліджень, узагальнення накопиченого досвіду в сфері IT-технологій.

 konferenciya2019

konferenciya2019

konferenciya2019

konferenciya2019

konferenciya2019

konferenciya2019

konferenciya2019