НАУ
Кафедра комп'ютерних систем та мереж

V міжнародна наукова конференція «Моделювання 2016»

25-27 травня 2016

проводиться  V міжнародна наукова конференція «Моделювання 2016» (м. Київ)

присвячена 100-річчю з дня народження

академіка Національної академії наук України,

засновника кафедри обчислювальної техніки

Пухова Георгія Євгеновича

В рамках конференції розглядаються сучасні проблеми математичного та комп'ютерного моделювання.