НАУ
Кафедра комп'ютерних систем та мереж

Лабораторія спеціалізованих ЕОМ та мікропроцесорів