НАУ
Кафедра комп'ютерних систем та мереж

Навчально-допоміжний склад