НАУ
Кафедра комп'ютерних систем та мереж

Фоміна Наталія Борисівна