НАУ
Кафедра комп'ютерних систем та мереж

Ковальов Микола Олександрович

Ковальов Микола Олександрович

Ковальов Микола Олександрович, народився 21 червня 1976 року в м. Києві.

У 1999 році закінчив кафедру обчислювальної техніки факультету інформатики та обчислювальної техніки НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Комп’ютерні та інтелектуальні системи та мережі» з присвоєнням кваліфікації магістр. З листопада 1999 року по березень 2002 року навчався на денній формі аспірантури НТУУ «КПІ» за державним замовленням на кафедрі обчислювальної техніки факультету інформатики та обчислювальної техніки.

У 2003-2008 рр. працював на інженерно-конструкторських посадах  ДП НДІ «Квант» (м. Київ). У 2008-12 рр. працює на інженерних посадах НАУ.

З 2012 року є асистентом та аспірантом кафедри комп’ютерних систем і мереж ІКІТ НАУ. Викладає такі дисципліни як: «Цифрові ЕОМ», «Архітектура комп′ютерів», «Основи автоматизації проектування засобів обчислювальної техніки», «Спеціалізовані архітектури ЕОМ», «Інформаційні структури та системи даних», «Бортові ЦЕОМ». Має близько 20 наукових публікацій, 3 патенти на винаходи та корисні моделі, брав участь у більш, ніж 10 науково-практичних конференціях, в тому числі й міжнародних.

Науково-технічна діяльність пов'язана з розробкою спеціалізованих обчислювальних і керуючих систем реального часу на базі сучасної елементної бази (ПЛІС Altera, Xilinx) з використанням мови VHDL і сучасних САПР (Altera Quartus. Altera Max-Plus II, Modelsim, Xilinx Foundation, Xilinx ISE, Aldec Active HDL).