НАУ
Кафедра комп'ютерних систем та мереж

Кудренко Станіслава Олексіївна