НАУ
Кафедра комп'ютерних систем та мереж

Мартинова Оксана Петрiвна

Мартинова Оксана Петрiвна

У 2001 році закінчила з відзнакою Національний авіаційний університет за спеціальністю «Комп’ютерні та інтелектуальні системи та мережі». У 2004 році достроково захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.13 – обчислювальні машини, системи та мережі.  У 2007 році було присвоєно вчене звання доцента по кафедрі обчислювальної техніки.

В університеті працює з 2001 року на посадах інженера, асистента, доцента. З грудня 2004 року працює на посаді доцента кафедри комп’ютерних систем та мереж Інституту комп’ютерних технологій. З вересня 2004 року по лютий 2007 року була вченим секретарем вченої ради Інституту комп’ютерних технологій.

Мартинова О.П. здійснює методичне забезпечення її основних навчальних курсів. Читає лекції, проводить практичні заняття, лабораторні заняття з дисциплін «Мультимедійні системи», «Цифрові ЕОМ», «Архітектура комп’ютерів», здійснює керівництво курсовими роботами та дипломним проектуванням, рецензування дипломних проектів. Брала участь у засіданнях державних екзаменаційних комісій. Активно займається науково-дослідною роботою. Мартинова О.П. бере активну участь у підготовці наукових кадрів як вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.062.07 по захистам докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти (з 2005 року і по теперішній час).

Доцент Мартинова О.П. є автором 50 друкованих праць, серед яких 9 – патентів України на винахід та 3 – навчальних посібника з грифом МОН України.

З жовтня 2006 року було присвоєно стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених на 2006-2008 роки. За сумлінну працю та значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів і наукових кадрів та з нагоди 75-річчя з дня заснування Національного авіаційного університету відзначалася грамотою ректора університету.