НАУ
Кафедра комп'ютерних систем та мереж

Пащенко Наталія Вікторівна