НАУ
Кафедра комп'ютерних систем та мереж

Жуков Ігор Анатолійович