головна сторінка   |   e-mail
Загальна iнформацiя

Навчальна програма
Робоча навчальна програма
Пакет комплексних контрольних робіт
Перелік питань до диференційованого заліку
Перелік питань до іспиту
Білети до диференційованого заліку
Білети до іспиту
Білети модульної контрольної роботи №1
Білети модульної контрольної роботи №2
Білети модульної контрольної роботи №3
Білети модульної контрольної роботи №4
Варіанти завдань на домашню роботу
Варіанти завдань на курсову роботу
Картка забезпеченності дисципліни
Основна та додаткова лiтература
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ "КОМП'ЮТЕРНА СХЕМОТЕХНІКА"

Електронна версія

Укладачі:

к.т.н., доцент Дрововозов Володимир Іванович
ст. викладач Журавель Сергій Володимирович
асистент Коцюр Анатолій Борисович
Навчально-методичнi матерiали
Конспект лекцiй
Лабораторний практікум
Методичні вказівки до виконання домашньої, контрольної, розрахунково-графічної та курсової робіт
ІНСТИТУТ КОМП'ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ   |   КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ