Дипломне проєктування

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
до виконання дипломних проєктів
здобувачами вищої освіти освітнього ступеня “БАКАЛАВР”
спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»
освітньо-професійна програма «Комп’ютерні системи та мережі»

Методичні рекомендації містять вимоги до змісту дипломного проекту та визначають порядок його виконання, оформлення і захисту. Для студентів четвертого курсу ФККПІ спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія».

Методичні рекомендації

Приклади офрмлення >>>>завантажити>>>>

Теми дипломних проєктів

 

НОРМОКОНТРОЛЬ
дипломних робіт та проектів на 2020/2021 навчальний рік

 

Студенти денної форми навчання:

 Доцент Малярчук В.О.

 Доцент Надточій В.І.

 Ст. викладач Журавель С.В.

 Ст. викладач Фоміна Н.Б.

  — магістри

  — магістри (англомовний проект)

  — бакалаври

  — бакалаври (англомовний проект)

Студенти заочної форми навчання:

 Ст. викладач Журавель С.В.

 Доцент Андрєєв В.І. 

  — бакалаври

  — магістри

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
з виконання дипломних робіт випускників освітнього рівня «МАГІСТР»
напряму 123 «Комп’ютерна інженерія» спеціальності 123.1 «Комп’ютерні системи та мережі»

Дипломна робота повинна мати науково-дослідну спрямованість і бути пов’язана з вирішенням науково-виробничих завдань.

 

Методичні рекомендації

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел: