Дипломне проєктування

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
до виконання дипломних проєктів
здобувачами вищої освіти освітнього ступеня “БАКАЛАВР”
спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»
освітньо-професійна програма «Комп’ютерні системи та мережі»

Методичні рекомендації містять вимоги до змісту дипломного проекту та визначають порядок його виконання, оформлення і захисту. Для студентів четвертого курсу ФККПІ спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія».

Методичні рекомендації

Приклади оформлення >>>>завантажити>>>>

Теми кваліфікаційних робіт

Тези кваліфікаційних робіт бакалаврів 2023

 

НОРМОКОНТРОЛЬ
дипломних робіт та проектів на 2022/2023 навчальний рік

 

Студенти денної форми навчання:

 Доцент Малярчук В.О.

 Доцент Надточій В.І.

 Ст. викладач Журавель С.В.

 Ст. викладач Фоміна Н.Б.

  – магістри

  – магістри (англомовний проект)

  – бакалаври

  – бакалаври (англомовний проект)

Студенти заочної форми навчання:

 Ст. викладач Журавель С.В.

 Доцент Андрєєв В.І. 

  – бакалаври

  – магістри

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
з виконання дипломних робіт випускників освітнього рівня “МАГІСТР”
напряму 123 “Комп’ютерна інженерія” спеціальності 123.1 “Комп’ютерні системи та мережі”

Дипломна робота повинна мати науково-дослідну спрямованість і бути пов’язана з вирішенням науково-виробничих завдань.

 

ПОЛОЖЕННЯ про атестація здобувачів вищої освіти НАУ

ПОЛОЖЕННЯ про дипломні роботи (проєкти) випускників НАУ

Оформлення бібліографічного опису у списку джерел: