Загальна iнформацiя

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ "АРХІТЕКТУРА КОМП'ЮТЕРІВ"

Електронна версія

Укладачі:

к.т.н., доцент Єфимець Валентин Микитович
Навчально-методичнi матерiали
(очна форма навчання)
Робоча программа (2021)
Силабус
Контрольна робота
Лабораторна робота
"Кластерна обчислювальна система"

Робоча навчальна программа (2017)
Робоча навчальна программа (2015)
Методичні вказівки до виконання курсових проектів
ЦЕОМ. Методичні вказівки до виконання курсових проектів
Великі інтегральні схеми пам’яті
ЦЕОМ.Інтегральні мікросхеми серії КР1533
Варіанти завдань до КП
Контрольна робота 2 "Запам’ятовуючий пристрій з довільною вибіркою"
АРХІТЕКТУРА КОМП’ЮТЕРІВ ДЗ для спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія» (2019)

Навчально-методичнi матерiали
(заочна форма навчання)
Робоча навчальна программа (2013)
Робоча навчальна программа (2017)
Положення про рейтингову систему оцінювання
Конспект лекцій (АЛП)
Курсовий проект (ИЗДН)
Додаток до КП (ИЗДН)
Лабораторні роботи
Методичні рекомендації до виконання домашнього завдання
Контрольна робота 1 "Архітектура гіпотетичної обчислювальної машини"
Контрольна робота 2 "Запам’ятовуючий пристрій з довільною вибіркою"
Контрольна робота 3 "Динамічний запам’ятовуючий пристрій з довільною вибіркою"

Дипломне проектування
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИПЛОМНІ РОБОТИ(ПРОЕКТИ)


"Лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050101"
"Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.0500101"
"Архітектура комп’ютерів (ННІНО) Варіанти ДЗ "
ФАКУЛЬТЕТ КІБЕРБЕЗПЕКИ, КОМП'ЮТЕРНОЇ ТА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ   |   КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ