Чому Кафедра КСМ?

Будуй своє майбутнє з кращими

Випускники кафедри комп’ютерних систем та мереж отримують фундаментальну підготовку в галузі проектування та експлуатації комп’ютерних систем та мереж,  а також використання сучасних інформаційних технологій, експлуатації корпоративних та глобальних мережевих систем; успішно працюють у наукових, освітніх, проектно-конструкторських, фінансових та інших закладах, установах та підприємствах.

Підготовка бакалаврів  та магістрів орієнтована в напрямку сучасних інформаційних технологій.

Студенти вивчають спеціальні дисципліни: бортові ЕОМ, проектування мікропроцесорних систем, основи адміністрування комп’ютерних мереж, системи штучного інтелекту, програмні та технічні засоби захисту інформації, системи прийняття рішень, сучасні інформаційні технології, Internet-технології.

Під час навчання студенти вивчають основи побудови та адміністрування комп’ютерних мереж та корпоративних баз даних , розробки та адміністрування Web-вузлів (HTML, CSS, Flash, JavaScript, PHP, CGI, XML, MySQL), Internet-технології, високопродуктивні обчислювальні системи.

Мова навчання: українська або англійська

Навчаючись за англомовним проектом, студенти покращують рівень знання англійської мови і мають змогу по закінченню університету навчатись та працювати за кордоном.

Навчання англійською надає шанси:

  • працювати в міжнародних авіаційних організаціях
  • продовжувати  навчання або працювати  у будь-якій країні світу
  • брати участь у міжнародних наукових конференціях  та семінарах

Студенти мають можливість отримати другу вищу освіту в Інституті післядипломного навчання нашого університету за напрямами професійної підготовки: менеджмент, маркетинг, бухгалтерський облік, економічна безпека, програмування, а також отримати звання офіцера запасу після проходження навчання на факультеті військової підготовки.

Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів: державного бюджету, юридичних та фізичних осіб.

На кафедрі комп’ютерних систем та мереж створені всі умови для швидкого наукового зростання студентів, здійснюється підготовка спеціалістів вищої кваліфікації через  аспірантуру та докторантуру.

Для студентів, що навчаються за контрактом, які мають високі показники успішності є можливість переведення на державний бюджет.

Всі бажаючі студенти з інших міст забезпечуються гуртожитком.