Вибіркові дисципліни

КАТАЛОГ

рекомендованих та альтернативних вибіркових дисциплін
ОПП «Магістр» (другий рівень) «Комп’ютерні системи та мережі»
галузь знань 12 «Інформаційні технології»
спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»
випускова кафедра – кафедра комп’ютерних систем та мереж
Для студентів 1-го курсу магістерської підготовки 2023/2024 н.р.

3.1. Каталог 1. Блок рекомендованих вибіркових дисциплін:

Код дисц. Назва дисц., викладач Фахова / не фахова Силабус (стисла характеристика): основний програмний результат згідно з ОПП, обсяг, семестр, звітування
3.1.1 Кіберфізичні системи
(завантажити РП)
Фахова Розробка та впровадження кіберфізичних систем; основи програмування платформи для створення кіберфізичних систем; отримання комплексу знань для проведення науково-дослідних робіт у сфері розробки та створення комп’ютерних систем і мереж. 4 кред., 1 сем., д/з (завантажити)
3.1.2 Дослідження технологій створення WEB-орієнтованих додатків Фахова Знання методів побудови та дослідження технологій створення WEB-орієнтованих додатків, вміння користуватися відповідним програмним інструментарієм, навички розв’язання конкретних задач на прикладах застосувань в авіаційній галузі; 4 кред., 1 сем., д/з (завантажити)
3.1.3 Високопродуктивні, захищені та надійні комп’ютерні мережі, системи та компоненти
(завантажити РП)
Фахова Знання методів побудови та дослідження високопродуктивних, захищених та надійних комп’ютерних мереж, систем та компонентів, вміння користуватися відповідним інструментарієм, навички розв’язання конкретних задач на прикладах застосувань в авіаційній галузі; 4 кред., 1 сем., д/з (завантажити)
3.1.4 Проєктування ІКС критичної інфраструктури не фахова Знання методів проєктування ІКС критичної інфраструктури, вміння користуватись відповідним інструментарієм, навички розв’язання конкретних задач; 4 кред., 2 сем., д/з (завантажити)
3.1.5 Проєктний аналіз комп’ютерних мереж, систем та компонентів
(завантажити РП)
Фахова Знання методів проєктного аналізу комп’ютерних мереж, систем та компонентів, вміння розробляти і реалізовувати проекти у сфері комп’ютерної інженерії з урахуванням інженерних, соціальних, економічних, правових та інших аспектів, навички розв’язання конкретних задач на прикладах застосувань в авіаційній галузі; 4 кред., 2 сем., д/з (завантажити)
3.1.6 Інтелектуальний аналіз даних та глибинне машинне навчання
(завантажити РП)
Фахова Знання методів інтелектуального аналізу даних та глибинного машинного навчання, вміння користуватися відповідним інструментарієм, навички розв’язання конкретних задач на прикладах застосувань в авіаційній галузі; 4 кред., 2 сем., д/з (завантажити)

3.2. Каталог 2. Блок альтернативних вибіркових дисциплін:

Код дисц. Назва дисц., викладач Фахова / не фахова Силабус (стисла характеристика): основний програмний результат згідно з ОПП, обсяг, семестр, звітування
3.1.1 Комп’ютерні системи БПЛА Фахова Знання методів побудови та дослідження комп’ютерних систем безпілотних літальних апаратів, вміння користуватися відповідним інструментарієм, навички розв’язання конкретних задач; 4 кред., 1 сем., д/з
3.1.2 Проєктування захищених комп’ютерних систем та мереж Фахова Знання методів проектування захищених комп’ютерних систем та мереж, вміння користуватися відповідним інструментарієм, навички розв’язання конкретних задач на прикладі комп’ютерних систем безпілотних літальних апаратів; 4 кред., 1 сем., д/з
3.1.3 Нейронні мережі та генетичні алгоритми Фахова Знання інструментарія нейронних мереж та генетичних алгоритмів для побудови та дослідження об’єктів комп’ютерної інженерії, вміння ним користуватися, навички розв’язання конкретних задач авіаційної сфери; 4 кред., 1 сем., д/з
3.1.4 Інформаційні технології проєктування на об’єктах критичної інфраструктури не фахова Вміння розробляти алгоритмічне забезпечення для мобільних і гібридних систем; знання інформаційних технологій мобільних комп’ютерних систем, вміння користуватися відповідним інструментарієм, навички розв’язання конкретних задач; 4 кред., 2 сем., д/з
3.1.5 Інформаційні технології мобільних комп’ютерних систем Фахова Знання інформаційних технологій мобільних комп’ютерних систем, вміння користуватися відповідним інструментарієм, навички розв’язання конкретних задач; 4 кред., 2 сем., д/з
3.1.6 Високонадійні комп’ютерні мережі Фахова Знання методів побудови та дослідження високонадійних комп’ютерних мереж, вміння вирішувати задачі аналізу та синтезу комп’ютерних систем та мереж, користуючись відповідним інструментарієм, навички розв’язання конкретних задач на прикладах застосувань в авіаційній галузі; 4 кред., 2 сем., д/з (завантажити)