Навчальні та робочі навчальні плани

Другий (магістерський) рівень
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 12 Інформаційні технології
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 123 Комп’ютерна інженерія
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Комп’ютерні системи та мережі

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ
Здобувачі вищої освіти денної форми навчання ( НМ-4-123-1_21)
Іноземні здобувачі вищої освіти денної форми навчання українською мовою ( НМ-4-123-1_21-і)
Здобувачі вищої освіти заочної форми навчання ( НМ-4-123-1з_21)

РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ
2023-2024 навчальний рік
Здобувачі вищої освіти денної форми навчання ( РМ-4-123-1_23)
Іноземні здобувачі вищої освіти денної форми навчання українською мовою ( РМ-4-123-1_23-і)

2022-2023 навчальний рік
Здобувачі вищої освіти денної форми навчання ( РМ-4-123-1_22)
Іноземні здобувачі вищої освіти денної форми навчання українською мовою ( РМ-4-123-1_22-і)

2021-2022 навчальний рік
Здобувачі вищої освіти денної форми навчання ( РМ-4-123-1_21)
Іноземні здобувачі вищої освіти денної форми навчання українською мовою ( РМ-4-123-1_21-і)
Здобувачі вищої освіти заочної форми навчання ( РМ-4-123-1з_21)