Силабуси дисциплін

 1. «Філософія наук та інновацій»
 2. «Інноваційні методи прийняття рішень в соціотехнічних та соціокультурних системах»
 3. «Когнітивні технології прогнозування стану соціотехнічних та соціокультурних систем»
 4. «Правове, економічне та інформаційне забезпечення наукових досліджень (модуль «Економічне забезпечення наукових досліджень»)»
 5. «Правове, економічне та інформаційне забезпечення наукових досліджень . Модуль 3»
 6. «Андрагогіка та інноваційні освітні технології вищої освіти»
 7. «Системносинергетичне моделювання обʼєктів досліджень та математичні методи обробки даних у комп’ютерній інженерії»
 8. «Методи, засоби та технології захисту інформації в комп’ютерних мережах»
 9. «Теоретичні основи створення високоефективних технічних і програмних компонентів комп’ютерних систем та мереж»
 10. «Високопродуктивні розподілені обчислювальні системи та хмарні технології»
 11. «Фахова науково-педагогічна практика»
 12. «Правове, економічне та інформаційне забезпечення наукових досліджень»
 13. «Сигнатурні засоби захисту інформації комп’ютерних систем на базі ПЛІС . Модуль 1»
 14. «Спеціалізовані динамічно реконфігуровані комп’ютерні системи»
 15. «Англійська мова наукового спрямування»
 16. “Моделі, методи та засоби дослідження трафіка розподілених комп’ютерних систем”
 17. “Методи, засоби та технології штучного інтелекту в комп’ютерній інженерії”