Освітньо-професійна програма

Перший (бакалаврський) рівень
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 12 Інформаційні технології
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 123 Комп’ютерна інженерія
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Комп’ютерні системи та мережі

ОПП 2023 року затвердження

ОПП 2021 року затвердження

ОПП 2020 року затвердження

ОПП 2019 року затвердження