Стандарт вищої освіти

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (завантажити)
Перший (бакалаврський) рівень
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 12 Інформаційні технології
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 123 Комп’ютерна інженерія