Навчальні плани

Перший (бакалаврський) рівень
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 12 Інформаційні технології
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 123 Комп’ютерна інженерія
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Комп’ютерні системи та мережі

2022 рік
РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ
РБ-4-123-1_22 (загальний)
ECB-4-123-1_22 (навчання англійською мовою)
РБ-4-123-1_22-стн (навчання за скороченою програмою)
РБ-4-123-1_22-і (навчання студентів-іноземців українською мовою)
ECB-4-123-1_22-fs (навчання студентів-іноземців англійською мовою)
РБ-4-123-1з_22 (заочна форма навчання)
РБ-4-123-1з_22-і (заочна форма навчання, іноземні студенти)

2021 рік
НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ
НБ-4-123-1_21 (загальний)
ECB-4-123-1_21 (навчання англійською мовою)
НБ-4-123-1_21-стн (навчання за скороченою програмою)
НБ-4-123-1_21-і (навчання студентів-іноземців українською мовою)
НБ-4-123-1з_21 (заочна форма навчання)
НБ-4-123-1з_21-і (заочна форма навчання, іноземні студенти)

РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ
РБ-4-123-1_21 (загальний)
ECB-4-123-1_21-fs (навчання англійською мовою)
РБ-4-123-1_21-стн (навчання за скороченою програмою)
РБ-4-123-1_21-і (навчання студентів-іноземців українською мовою)
РБ-4-123-1з_21 (заочна форма навчання)

2020 рік
НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ
НБ-4-123-1_20 (загальний)
CB-4-123-1_20 (навчання англійською мовою)
НБ-4-123-1_20-стн (навчання за скороченою програмою)
НБ-4-123-1_20-і (навчання студентів-іноземців українською мовою)
CB-4-123-1_20-fs (навчання студентів-іноземців англійською мовою)
НБ-4-123-1з_20 (заочна форма навчання)

2019 рік
НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ
НБ-4-123-1_19 (загальний)
CB-4-123-1_19 (навчання англійською мовою)
НБ-4-123-1_19-і (навчання студентів-іноземців українською мовою)
CB-4-123-1_19-fs (навчання студентів-іноземців англійською мовою)
НБ-4-123-1з_19 (заочна форма навчання)