Анкетування

Результати опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Всього в опитуванні приймали участь 18 студентів-магістрів груп КС-231М (20 студентів) та КС-233М (19 студентів).

1. Чи достатній, на Вашу думку, зміст (перелік компонентів, дисциплін) освітньо-професійної програми для успішної роботи за фахом?

Так, переважно так, ні, не знаю
Так – 6 (33,3%),
переважно так – 10 (55,6%),
ні – 0 (0%),
не знаю – 2 (11,1%).

2. Як Ви вважаєте, чи усі дисципліни, які Ви вивчаєте, необхідні для Вашої професійної діяльності?

Так, переважно так, ні, не знаю
Так – 5 (27,8%),
переважно так – 9 (50,0%),
ні – 0 (5,6%),
не знаю – 3 (16,7%).

3. Чи реалізовується за Вашою спеціальністю вільний вибір дисциплін циклу професійної підготовки?

Так, переважно так, ні, не знаю
Так – 7 (38,9%),
переважно так – 10 (55,6%),
ні – 0 (0%),
не знаю – 1 (5,6%).

4. Чи достатній обсяг практичної підготовки, закладений в освітньо-професійну програму Вашої спеціальності?

Так, переважно так, ні, не знаю
Так – 10 (55,6%),
переважно так – 6 (33,3%),
ні – 1 (5,6%),
не знаю – 1 (5,6%).

5. Чи порушується, на Вашу думку, логіка викладання дисциплін освітньо-професійної програми Вашої спеціальності?

Так, частково, ні, не знаю
Так – 3 (16,7%),
переважно так – 3 (16,7%),
ні – 12 (66,7%),
не знаю – 0 (0%).

6. Чи співпали Ваші очікування щодо освітньо-професійної програми Вашої спеціальності з її реальним змістом?

Так, переважно так, ні, не знаю
Так, частково, ні, не знаю
Так – 7 (38,9%),
переважно так – 9 (50,0%),
ні – 2 (11,1%),
не знаю – 0 (0%).

7. Чи задоволені Ви методами навчання і викладання за Вашою освітньо-професійною програмою?

Так, переважно так, ні, не знаю
Так – 10 (55,6%),
переважно так – 6 (33,3%),
ні – 2 (11,1%),
не знаю – 0 (0%).

8. Чи задоволені Ви рівнем отриманих знань та умінь?

Так, переважно так, ні, не знаю
Так – 9 (50,0%),
переважно так – 6 (33,3%),
ні – 2 (11,1%),
не знаю – 1 (5,6%).