Науково-дослідна робота кафедри

НДР № 54-2022/09.01.04 "Технології створення високопродуктивних захищених комп’ютерних систем"

 

Термін виконання роботи 02.01.2023 – 31.12.2024 р.р.

Науковий керівник д.т.н., професор Жуков І.А.

Відповідальний виконавець к.т.н., доцент Гузій М.М.

НДР № 17/09.01.04 "Системна інтеграція науково-навчального забезпечення другого рівня підготовки фахівців спеціальності 123 "Комп’ютерна інженерія"

Термін виконання роботи 2019-2020 р.р.

Науковий керівник к.т.н., доцент Гузій М.М.

Відповідальний виконавець к.т.н., доцент Андреєв О.В.