Партнери та стейкхолдери

Співробітництво кафедри КСМ зі стейкхолдерами

Кафедра комп’ютерних систем та мереж підписала договори про співробітництво в 2023 році та співпрацює з наступними фірмами та організаціями:

  1. Інститутом проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України. (договір про співпрацю)
  2. Малим підприємством «Дина» у формі товариства з обмеженою відповідальністю. (договір про співпрацю)
  3. Товариством з обмеженою відповідальністю науково-виробничим центром безпеки інформаційних технологій і систем. (договір про співпрацю)

Основні напрями діяльності стейколдерів

ТОВ “НВЦ «БІТІС» займається дослідженнями та експериментальними розробками у сфері комп’ютерної безпеки та наданням консультативних послуг з конфігурації комп’ютерних технічних засобів та систем, в тому числі послуги зі створення системи електронного цифрового підпису та акредитованого центру сертифікації ключів. Серед клієнтів компанії багато приватних та державних фінансових установ, в тому числі Державне казначейство України.

МП «Дина» займається розробками у сфері комп’ютерних мереж та їх захистом та наданням консультативних послуг з конфігурації захисту комп’ютерних технічних засобів та систем.

Інститутом проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України займається розробками у наступних галузях науки і техніки:

– забезпечення кібербезпеки та захист інформації на об’єктах енергетики та критичної інфраструктури держави;

– теорія та методи моделювання процесів і систем в енергетиці;

– теорія моделювання та інформаційні технології моніторингу та контролю об’єктів і систем енергетики;

– застосування інформаційних технологій в підготовці персоналу об’єктів енергетики;

– сучасні методи комп’ютерних обчислень та програмування;

– дослідження у сфері моделювання, прогнозування та засобів зменшення техногенного забруднення довкілля об’єктами енергетики.

Зустрічі здобувачів вищої освіти кафедри КСМ зі стейкхолдерами

22.09.2023 р. була організована зустріч здобувачів вищої освіти 3 та 4 курсів нашої з керівництвом та співробітниками ТОВ «НВЦ «БІТіС» – студенти відвідали цю організацію ознайомились з основними напрямками її діяльності та вимогами можливих роботодавців для майбутніх співробітників.

06.10.2023 р. була організована аналогічна зустріч здобувачів вищої освіти 3 та 4 курсів з керівництвом та співробітниками МП «Дина».

Зауваження та пропозиції стейкхолдерів щодо навчального процесу

В цілому стекхолдери, ознайомившись зі сприском навчальних дисциплін, що викладаються для бакалаврів та магістрів на кафедрі КСМ, то оцінивши знання та навички здобувачів вищої освіти під час бесід з ними при відвіданні ними організацій, з якими підписані договори про співпрацю, відмітили досить високий теоретичний та практичний рівень підготовки здобувачів вищої освіти.

Але є і деякі зауваження та побажання. Так, керівником МП «Дина» Шаталовим О.С. було зроблено пропозицію, щоб збільшити під час навчального процесу збільшити кількість годин для практичної підготовки здобувачів вищої освіти в області мережевих технологій, зокрема технологій клієнт-сервер, та забезпеченню мережевої безпеки. За збільшення кількості годин для практичної підготовки здобувачів вищої освіти в області мережевих технологій виступив також керівник ТОВ «НВЦ «БІТіС» Кочубинський А.І. Також було висунуто пропозицію заступником директора з наукової роботи ІПМЕ Чемерисом О.А. щодо набуття здобувачами вищої освіти знань та практичних навичок по організації кластерних комп’ютерних систем та роботи з ними.