Викладацький cклад

Жуков
Ігор Анатолійович

завідувач кафедри


Проценко
Микола Михайлович

доцент кафедри
заступник завідувача кафедри
гарант ОПП першого рівня

Журавель
Наталія Вікторівна

старший викладач кафедри
вчений секретар кафедри

Вовна
Олександр Володимирович

професор кафедри
гарант ОПП другого рівня

Гузiй
Микола Миколайович

доцент кафедри
відповідальний за наукову роботу

Дрововозов
Володимир Іванович

доцент кафедри
відповідальний за навчально-методичне забезпечення

Кудренко
Станіслава Олексіївна

доцент кафедри
відповідальний секретар
збірника наукових праць «Проблеми інформатизації та управління»
вчений секретар докторської ради за спеціальныстю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти

Лукашенко
Вікторія Вікторівна

доцент кафедри
заступник декана ФКНТ

Малярчук
Василь Олександрович

доцент кафедри
відповідальний за видавничу та редакційну роботу

Синельніков
Олексій Олексійович

доцент кафедри


Журавель
Сергiй Володимирович

старший викладач кафедри
відповідальний за підтримку офіційного сайту кафедри


Коцюр
Анатолій Борисович

старший викладач кафедри
відповідальний за заочну форму навчання
відповідальний за організаційно-виховну роботу

Пащенко
Наталія Вікторівна

старший викладач кафедриФоміна
Наталія Борисівна

старший викладач кафедри
відповідальна за «Англомовний проект»,
відповідальна з якості кафедри

Зіньков
Юрій Георгійович

асистент кафедри
віповідальний за організацію практик студентів