Кудренко Станіслава Олексіївна

Науковий ступінь, вчене звання: к.т.н., доцент

Посада: доцент кафедри

Аудиторія: 5-118

Телефон: +38 (044) 406 76 78

Email: stanislava.kudrenko@npp.nau.edu.ua

Рік та місце народження:
1983 р., м. Київ

Освіта:
Національний авіаційний університет, 2006 р.
Спеціальність – Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

Наукові інтереси:
Методи автоматизованого проектування оптимальних гетерогенних аерокосмічних комплексів

Навчальні дисципліни:
Computer Electronics, Telecommunication Technologies of Data Transmitting, Fundamentals of Nanoelectronics, Modelling of Computer Systems, Computer Microelectronics

Публікації:
Автор 46 наукових та навчально-методичних праць
Профіль Orcid: https://orcid.org/0000-0002-0759-3908
Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=8osHtAgAAAAJ