Вибіркові дисципліни

КАТАЛОГ
рекомендованих та альтернативних дисциплін 

Галузь знань 12 «Інформаційні технології»
Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні системи та мережі»
Освітній ступінь «Бакалавр»
Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»
Випускова кафедра – Комп’ютерних систем та мереж

2024-2025 навчальний рік

1. Блок рекомендованих вибіркових дисциплін

№ п/п Дисципліна Фахова / не фахова Курс Семестр
1 Електротехнічні системи комп’ютерної інженерії ф 2 3
2 Фахова англійська мова ф 2 3
3 Правові засади комп’ютерної інженерії нф 2 3
4 Англійська мова професійного спрямування ф 2 4
5 Комп’ютерна мікроелектроніка ф 2 4
6 Силова електроніка комп’ютерних систем ф 3 5
7 Теорія сигналів та кодування ф 3 5
8 Екологія нф 3 5
9 Інформаційна безпека комп’ютерних систем та мереж ф 3 6
10 Мікропроцесорні системи та мікроконтролери ф 3 6
11 Комп’ютеризовані системи авіоніки ф 4 7
12 Основи охорони праці нф 4 7
13 Діагностика та експлуатація комп’ютерних систем ф 4 7
14 Моделювання комп’ютерних систем ф 4 8
15 Комп’ютерні мережі технічних пристроїв: IoT ф 4 8
 

2. Блок альтернативних вибіркових дисциплін

№ п/п Дисципліна Фахова / не фахова Курс Семестр
1 Основи метрології, електричні вимірювання та прилади / Basics of metrology, electrical measurements and devices ф 2 3
2 Фахова англійська мова в сфері інформаційних технологій / Professional English in Information Technology ф 2 3
3 Правові засади цифрової грамотності та використання інформаційних технологій / Legal foundations of digital literacy and the use of information technologies нф 2 3
4 Фахова англійська мова в комп’ютерній інженерії / Professional English in Computer Engineering ф 2 4
5 Пристрої відображення інформації / Information display devices ф 2 4
6 Пристрої наноелектроніки і нанотехнології в комп’ютерній інженерії / Nanoelectronics devices and nanotechnology in computer engineering ф 3 5
7 Енергозберігаючі технології мікроелектроніки / Energy-saving technologies of microelectronics ф 3 5
8 Комп’ютерна екологія / Computer ecology нф 3 5
9 Системи виявлення та запобігання зовнішнім вторгненням / Systems of external intrusions detection and prevention ф 3 6
10 Архітектура спеціалізованих обчислювальних пристроїв / Architecture of specialized computing devices ф 3 6
11 Комп’ютеризовані системи управління безпілотними літальними апаратами / Computerized control systems of for unmanned aerial vehicles ф 4 7
12 Радіаційний, хімічний, біологічний захист / Radiation, chemical, biological protection нф 4 7
13 Надійність комп’ютерних систем, вузлів та компонентів / Reliability of computer systems, nodes and components ф 4 7
14 Штучний інтелект та нейромережі / Artificial intelligence and neural networks ф 4 8
15 Хмарні обчислення та віртуалізація / Hardware control of information input-output devices in computer systems ф 4 8
   

3. Блок рекомендованих вибіркових дисциплін для студентів-іноземців

№ п/п Дисципліна Фахова / не фахова Курс Семестр
1 Електротехнічні системи комп’ютерної інженерії / Electrical systems of computer engineering нф 2 3
2 Фахова англійська мова / Professional English ф 2 3
3 Українська мова як іноземна / Ukrainian as a foreign language нф 2 3
4 Англійська мова професійного спрямування / Professional English ф 2 4
5 Комп’ютерна мікроелектроніка / Computer microelectronics ф 2 4
6 Силова електроніка комп’ютерних систем / Power electronics of computer systems ф 3 5
7 Теорія сигналів та кодування / Theory of signals and encoding ф 3 5
8 Українська мова як іноземна / Ukrainian as a foreign language нф 3 5
9 Інформаційна безпека комп’ютерних систем та мереж / Information security of computer systems and networks ф 3 6
10 Мікропроцесорні системи та мікроконтролери / Microprocessor systems and microcontrollers ф 3 6
11 Комп’ютеризовані системи авіоніки / Computerized avionics systems ф 4 7
12 Основи охорони праці / Basics of labour protection нф 4 7
13 Діагностика та експлуатація комп’ютерних систем / Computer systems diagnostics and operation ф 4 7
14 Моделювання комп’ютерних систем / Computer systems modelling ф 4 8
15 Комп’ютерні мережі технічних пристроїв: IoT / Computer networks of technical devices: IoT ф 4 8
2023-2024 навчальний рік

1. Блок рекомендованих вибіркових дисциплін

№ п/п Дисципліна Фахова / не фахова Курс Семестр Силабус
1 Теорія електричних та магнітних кіл
завантажити РП
ф 2 3 завантажити
2 Фахова англійська мова ф 2 3 завантажити
3 Правові засади комп’ютерної інженерії нф 2 3 завантажити
4 Англійська мова професійного спрямування ф 2 4 завантажити
5 Комп’ютерна мікроелектроніка
завантажити РП
ф 2 4 завантажити
6 Основи наноелектроніки ф 3 5 завантажити
7 Мікропроцесорні системи та мікроконтролери ф 3 5 завантажити
8 Екологія нф 3 5 завантажити
9 Інформаційна безпека комп’ютерних систем та мереж ф 3 6 завантажити
10 Спеціалізовані архітектури комп’ютерів ф 3 6 завантажити
11 Авіаційні бортові комп’ютерні системи та мережі ф 4 7 завантажити
12 Основи охорони праці нф 4 7 завантажити
13 Експлуатація комп’ютерних систем ф 4 7 завантажити
14 Моделювання комп’ютерних систем
завантажити РП
ф 4 8 завантажити
15 Периферійні пристрої ф 4 8 завантажити

2. Блок альтернативних вибіркових дисциплін

№ п/п Дисципліна Фахова / не фахова Курс Семестр Силабус
1 Основи метрології, електричні вимірювання та прилади /
Basics of metrology, electrical measurements and devices
ф 2 3 завантажити
2 Фахова англійська мова в сфері інформаційних технологій /
Professional English in Information Technology
ф 2 3 завантажити
3 Правові засади цифрової грамотності та використання інформаційних технологій /
Legal foundations of digital literacy and the use of information technologies
нф 2 3 завантажити
4 Фахова англійська мова в комп’ютерній інженерії /
Professional English in Computer Engineering
ф 2 4 завантажити
5 Сучасні пристрої відображення інформації /
Modern information display devices
ф 2 4 завантажити
6 Нанотранзистори та інші нанопристрої /
Nanotransistors and other nanodevices
ф 3 5 завантажити
7 Пристрої мікропроцесорної техніки /
Devices of microprocessor technology
ф 3 5 завантажити
8 Комп’ютерна екологія /
Computer ecology
нф 3 5 завантажити
9 Захист інформації у комп’ютерних системах та мережах /
Information security in computer systems and networks
ф 3 6 завантажити
10 Архітектура спеціалізованих обчислювальних пристроїв /
Architecture of specialized computing devices
ф 3 6 завантажити
11 Комп’ютерні системи управління безпілотними літальними апаратами /
Computer control systems for unmanned aerial vehicles
ф 4 7 завантажити
12 Радіаційний, хімічний, біологічний захист /
Radiation, chemical, biological protection
нф 4 7 завантажити
13 Надійність комп’ютерних систем, вузлів та компонентів /
Reliability of computer systems, nodes and components
ф 4 7 завантажити
14 Моделювання систем /
Systems modeling
ф 4 8 завантажити
15 Методи апаратного контролю комп’ютерних систем введення-виведення інформації /
Methods of computer systems hardware testing information input-output
ф 4 8 завантажити