Вибіркові дисципліни

КАТАЛОГ

рекомендованих та альтернативних дисциплін (2023-2024 навчальний рік)
ОПП «БАКАЛАВР» (перший рівень) «Комп’ютерні системи та мережі»
галузь знань 12 «Інформаційні технології»
спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»
випускова кафедра – кафедра комп’ютерних систем та мереж

1. Блок рекомендованих вибіркових дисциплін

№ п/п

Дисципліна

Фахова / не фахова

Курс

Семестр

Силабус

1

Теорія електричних та магнітних кіл

ф

2

3

завантажити

2

Фахова англійська мова

ф

2

3

завантажити

3

Правові засади комп’ютерної інженерії

нф

2

3

завантажити

4

Англійська мова професійного спрямування

ф

2

4

завантажити

5

Комп’ютерна мікроелектроніка

ф

2

4

завантажити

6

Основи наноелектроніки

ф

3

5

завантажити

7

Мікропроцесорні системи та мікроконтролери

ф

3

5

завантажити

8

Екологія

нф

3

5

завантажити

9

Інформаційна безпека комп’ютерних систем та мереж

ф

3

6

завантажити

10

Спеціалізовані архітектури комп’ютерів

ф

3

6

завантажити

11

Авіаційні бортові комп’ютерні системи та мережі

ф

4

7

завантажити

12

Основи охорони праці

нф

4

7

завантажити

13

Експлуатація комп’ютерних систем

ф

4

7

завантажити

14

Моделювання комп’ютерних систем

ф

4

8

завантажити

15

Периферійні пристрої

ф

4

8

завантажити

 

2. Блок альтернативних вибіркових дисциплін

 

№ п/п

Дисципліна

Фахова / не фахова

Курс

Семестр

Силабус

1

Основи метрології, електричні вимірювання та прилади / Basics of metrology, electrical measurements and devices

ф

2

3

завантажити

2

Фахова англійська мова в сфері інформаційних технологій / Professional English in Information Technology

ф

2

3

завантажити

3

Правові засади цифрової грамотності та використання інформаційних технологій / Legal foundations of digital literacy and the use of information technologies

нф

2

3

завантажити

4

Фахова англійська мова в комп’ютерній інженерії / Professional English in Computer Engineering

ф

2

4

завантажити

5

Сучасні пристрої відображення інформації / Modern information display devices

ф

2

4

завантажити

6

Нанотранзистори та інші нанопристрої / Nanotransistors and other nanodevices

ф

3

5

завантажити

7

Пристрої мікропроцесорної техніки / Devices of microprocessor technology

ф

3

5

завантажити

8

Комп’ютерна екологія / Computer ecology

нф

3

5

завантажити

9

Захист інформації у комп’ютерних системах та мережах / Information security in computer systems and networks

ф

3

6

завантажити

10

Архітектура спеціалізованих обчислювальних пристроїв / Architecture of specialized computing devices

ф

3

6

завантажити

11

Комп’ютерні системи управління безпілотними літальними апаратами / Computer control systems for unmanned aerial vehicles

ф

4

7

завантажити

12

Радіаційний, хімічний, біологічний захист / Radiation, chemical, biological protection

нф

4

7

завантажити

13

Надійність комп’ютерних систем, вузлів та компонентів / Reliability of computer systems, nodes and components

ф

4

7

завантажити

14

Моделювання систем / Systems modeling

ф

4

8

завантажити

15

Методи апаратного контролю комп’ютерних систем введення-виведення інформації / Methods of computer systems hardware testing information input-output

ф

4

8

завантажити