Вибіркові дисципліни

КАТАЛОГ

рекомендованих та альтернативних дисциплін (2023-2024 навчальний рік)
ОПП «БАКАЛАВР» (перший рівень) «Комп’ютерні системи та мережі»
галузь знань 12 «Інформаційні технології»
спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»
випускова кафедра – кафедра комп’ютерних систем та мереж

1. Блок рекомендованих вибіркових дисциплін

№ п/п Дисципліна Фахова / не фахова Курс Семестр Силабус
1 Теорія електричних та магнітних кіл ф 2 3 завантажити
2 Фахова англійська мова ф 2 3 завантажити
3 Правові засади комп’ютерної інженерії нф 2 3 завантажити
4 Англійська мова професійного спрямування ф 2 4 завантажити
5 Комп’ютерна мікроелектроніка ф 2 4 завантажити
6 Основи наноелектроніки ф 3 5 завантажити
7 Мікропроцесорні системи та мікроконтролери ф 3 5 завантажити
8 Екологія нф 3 5 завантажити
9 Інформаційна безпека комп’ютерних систем та мереж ф 3 6 завантажити
10 Спеціалізовані архітектури комп’ютерів ф 3 6 завантажити
11 Авіаційні бортові комп’ютерні системи та мережі ф 4 7 завантажити
12 Основи охорони праці нф 4 7 завантажити
13 Експлуатація комп’ютерних систем ф 4 7 завантажити
14 Моделювання комп’ютерних систем ф 4 8 завантажити
15 Периферійні пристрої ф 4 8 завантажити

2. Блок альтернативних вибіркових дисциплін

№ п/п Дисципліна Фахова / не фахова Курс Семестр Силабус
1 Основи метрології, електричні вимірювання та прилади /
Basics of metrology, electrical measurements and devices
ф 2 3 завантажити
2 Фахова англійська мова в сфері інформаційних технологій /
Professional English in Information Technology
ф 2 3 завантажити
3 Правові засади цифрової грамотності та використання інформаційних технологій /
Legal foundations of digital literacy and the use of information technologies
нф 2 3 завантажити
4 Фахова англійська мова в комп’ютерній інженерії /
Professional English in Computer Engineering
ф 2 4 завантажити
5 Сучасні пристрої відображення інформації /
Modern information display devices
ф 2 4 завантажити
6 Нанотранзистори та інші нанопристрої /
Nanotransistors and other nanodevices
ф 3 5 завантажити
7 Пристрої мікропроцесорної техніки /
Devices of microprocessor technology
ф 3 5 завантажити
8 Комп’ютерна екологія /
Computer ecology
нф 3 5 завантажити
9 Захист інформації у комп’ютерних системах та мережах /
Information security in computer systems and networks
ф 3 6 завантажити
10 Архітектура спеціалізованих обчислювальних пристроїв /
Architecture of specialized computing devices
ф 3 6 завантажити
11 Комп’ютерні системи управління безпілотними літальними апаратами /
Computer control systems for unmanned aerial vehicles
ф 4 7 завантажити
12 Радіаційний, хімічний, біологічний захист /
Radiation, chemical, biological protection
нф 4 7 завантажити
13 Надійність комп’ютерних систем, вузлів та компонентів /
Reliability of computer systems, nodes and components
ф 4 7 завантажити
14 Моделювання систем /
Systems modeling
ф 4 8 завантажити
15 Методи апаратного контролю комп’ютерних систем введення-виведення інформації /
Methods of computer systems hardware testing information input-output
ф 4 8 завантажити