Стандарт вищої освіти

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: другий (магістерський) рівень
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 12 Інформаційні технології
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 123 Комп’ютерна інженерія

Затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 18.03.2021 р. № 330 (завантажити)